Van “Zoek het uit!” naar “We zoeken het samen uit!”

News 15 Sep 2022 Anam Ahmed |

Op 7 september 2022 vond het ‘Zoek het uit!’- congres plaats met als onderwerp het verbinden van wetenschap en praktijk in de langdurige zorg. Tijdens het congres stonden de volgende vragen centraal: Hoe breng je praktijk en wetenschap in de zorg dichter bij elkaar? Hoe zorg je dat onderzoek goed aansluit op de praktijk en omgekeerd? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst en hoe kunnen we elkaar inspireren met ervaringen en voorbeelden?

Bij de verbetering van (langdurige) zorg zijn veel verschillende partijen betrokken, waaronder behandelaars, docenten, onderzoekers en cliënten. Voor het aanpakken van uitdagingen is het nodig dat de verschillende bubbels van partijen, met hun eigen belangen, interesses, en culturen, bij elkaar komen om kennis, informatie en/of ervaringen uit te wisselen. Alleen spreken deze partijen vaak elkaars taal niet helemaal (of helemaal niet). Hoe leg je dan een ingewikkeld of lastig onderwerp uit in simpele taal?

We zoeken het samen uit!
Wat je ook doet in de zorg, of je nu met cliënten werkt, ervaringsdeskundige bent, onderwijs geeft aan (toekomstige) behandelaars, innovaties implementeert of onderzoek doet naar het verbeteren van zorg: het is belangrijk om goed met elkaar te communiceren. Dit betekent dat je nagaat wat je wilt zeggen en hoe je dat gaat bereiken. Bij elk moment van communicatie dien je je af te vragen voor welke doelgroep je praat en over welke situatie. Pas jouw boodschap aan, en pas jouw taal aan. Er is niet één wondermiddel om beter te communiceren, zeker niet met alle verschillende achtergronden van mensen.

Aangezien partijen hetzelfde doel met elkaar delen, namelijk het verbeteren van patiëntenzorg, zoeken we beter samen uit wat hiervoor nodig is, hoe we verbetering bereiken en hoe we dit vervolgens vaststellen. Hiervoor is het allereerst nodig om uit je bubbel te komen en te begrijpen waar de ander mee bezig is, hoe lastig dat soms ook is. Dat is het al bij het schrijven van dit bericht!


Anam Ahmed,
Onderzoeker en consultant bij Panaxea, Amsterdam.

Let us help you in making your innovation count.