Meet our team

Panaxea is een onafhankelijk consultancy bedrijf, ontstaan vanuit een spin-off van de Universiteit Twente. Het bedrijf wordt geleid door een raad van bestuur. Panaxea werkt samen met een groot internationaal netwerk van professionals om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en een zo groot mogelijke mate van flexibiliteit te hanteren.

Hubertus J.M. Vrijhoef, PhD CEO

Hubertus J.M. Vrijhoef, PhD

CEO

Bert Vrijhoef is afgestudeerd in Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gepromoveerd aan de Faculteit Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde en Levenswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Voorafgaand aan zijn huidige rol bij Panaxea, werkte hij aan Maastricht University (1996-2011), Maastricht University Medical Center (2006-now), Tilburg University (2009-2012), National University of Singapore (2012-2017), en de Vrije Universiteit Brussel (2014-2019). Ook is hij werkzaam geweest bij het MacColl Institute for Healthcare Innovation in Seattle als allereerste Nederlandse Commonwealth Fund Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice (2008-2009).
Zijn onderzoek richt zich op 1) innovaties in de gezondheidszorg ter verbetering van uitkomsten; 2) integratie en coördinatie van zorg; 3) taakherschikking en nieuwe beroepen in de zorg. Hiervoor verricht hij kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, en combinaties ervan. Hij heeft meer dan 390 publicaties in de vorm van boeken en artikels in wetenschappelijke tijdschriften. Dit vertaalt zich in H-index van 41 (+5700 citaties) en een RG score van 43.16 (https://www.researchgate.net/profile/Hubertus_Vrijhoef). Gedurende zijn loopbaan heeft Bert diverse awards in ontvangst mogen nemen voor zijn bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek van zorginnovaties.
In zijn huidige rol als CEO bij Panaxea houdt hij het overzicht over alle onderzoeks- en trainingsactiviteiten, is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, en leidt hij Panaxea in haar missie. Naast zijn rol als CEO bij Panaxea geeft hij leiding aan het Evaluatieteam Taakherschikking bij het Maastricht UMC. Sinds januari 2020 is hij aangesteld als bestuursvoorzitter van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Bert is tevens eindredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift ‘International Journal of Care Coordination’.

Isabelle Lepage-Nefkens, PhD, MPH Senior Consultant/Researcher

Isabelle Lepage-Nefkens, PhD, MPH

Senior Consultant/Researcher

Dr. Isabelle Lepage-Nefkens behaalde haar Master in Cell and Gene-technology aan de KU Leuven in 1999. Daaropvolgend is ze naar het buitenland gegaan voor verdere professionele ontwikkeling. Hiertoe is ze meer dan 10 jaar werkzaam geweest in verschillende landen, waaronder de VS, Duitsland, Hong Kong en Singapore. Na het afronden van haar PhD aan het Winstar Institute in Philadelphia en Johannes Gutenberg University in Mainz, was Isabelle werkzaam als post-doc aan het Rega Institute in Leuven en het Pasteur Institute in Hong Kong, waar ze een sterke wetenschappelijke achtergrond in moleculaire biologie, infectieziekten, neurobiologie en gentechnologie ontwikkelde. Vervolgens stuurde ze een multicultureel en multidisciplinair virologie team aan van een biotech bedrijf in de pre-klinische drug ontwikkeling voor hepatitis C en influenza in Singapore. Ze vulde haar wetenschappelijke achtergrond verder aan met een Master in Public Health met een sterke focus op Health Economy en Health Policy.Dr. Lepage-Nefkens heeft internationale ervaring in Health Services Research, bijvoorbeeld aan het KCE. Sinds 2009 is Isabelle actief als consultant voor overheidsinstanties, biotech en farmaceutische bedrijven en andere gezondheidsorganisaties. Hierbij houdt ze zich bezig met aspecten als gezondheidszorg organisatie en management, beleid en strategie, gezondheidseconomie en toegang tot de markt.

Janne Mewes, PhD Senior Consultant/Researcher

Janne Mewes, PhD

Senior Consultant/Researcher

Dr. Janne Mewes behaalde haar Bachelor in Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente en haar Master in Health Systems and Public Policy aan de Universiteit Edinburgh. In 2016 promoveerde ze aan de Universiteit Twente in gezondheidseconoie. Bij Panaxea ontwikkelt Janne market access en reimbursement-strategieën voor diagnostische testen, medische technologieën en geneesmiddelen. Daarnaast leidt ze Panaxea’s gezondheidseconomische projecten. Janne’s werk bestaat onder andere uit het opstellen en uitvoeren van kosteneffectiviteitsanalyses, reimbursement dossiers, economische evaluaties welke de toegoevoegde waarde van medische technologie of diagnostische testen aantonen, en systematisch reviews en meta-analyses. Daarnaast is Janne betrokken bij het aansturen van Panaxea’s werkpakketten binnen de projecten ESCAPE-NET (The European Sudden Cardiac Arrest network towards Prevention, Education, New Effective Treatment) en AutoCRAT (Automated Cellular Robot-Assisted Technologies for translation of discovery-led research in Osteoarthritis), beide gefinancieerd door het EU Horizon 2020 programma voor Onderzoek en Innovatie.

Anam Ahmed, MSc Junior Consultant/ Researcher

Anam Ahmed, MSc

Junior Consultant/ Researcher

Anam Ahmed, MSc, studeerde biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een sterke interesse in het creëren en faciliteren van bruggen tussen de gezondheidszorg en het praktische veld hebben haar geleid tot het behalen van een master in Science and Business Management aan de Universiteit Utrecht.
Tijdens haar afstudeeronderzoek, analyseerde ze de groeimogelijkheden gedreven door de strategische doelstellingen van een snelgroeiend bedrijf in de gezondheidszorg. Ze voerde een haalbaarheidsstudie uit naar de implementatie van een nieuw medisch hulpmiddel op de Nederlandse markt door middel van uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve analyses.
Na haar afstuderen heeft zij gewerkt als consultant op het gebied van ‘strategy and analytics’. Haar passie voor gezondheidseconomische vraagstukken zorgde voor haar overstap naar een carrière met een sterkere focus op life sciences en zorginnovatie. Bij Panaxea gebruikt Anam haar wetenschappelijke achtergrond en ervaring in consultancy om innovatieve projecten te begeleiden. Ze is gespecialiseerd in het uitvoeren van gezondheidswetenschappelijk onderzoek, waarbij zij vaak gebruikt maakt van ‘mixed-method approaches’. Sinds 2019 voert ze haar promotieonderzoek uit bij het Radboudumc als buitenpromovenda op de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Hierin onderzoekt ze de effectiviteit van geïntegreerde, persoonsgerichte zorg voor kwetsbare groepen.

Anne Voermans, MSc (ir.) Junior Consultant/Researcher

Anne Voermans, MSc (ir.)

Junior Consultant/Researcher

ir. Anne Voermans behaalde haar Master in Medical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven, wat aansloot bij haar interesse in medisch onderzoek – in het bijzonder wanneer innovaties ermee gemoeid zijn. Anne was betrokken bij (klinische) studies geïnitieerd door clinici in verschillende ziekenhuizen in Nederland, waarna ze aan de slag ging bij Panaxea als Health Technology Assessment (HTA) consultant in 2018. Anne’s werk voor Panaxea omvatte onder andere de (vroege) gezondheidseconomische analyses gedurende het CRADL (Continuous Regional Analysis Device for neonate Lung) project onder het EU Horizon 2020 Onderzoek en Innovatie programma, en de kosteneffectiviteitsanalyse van het gebruik van de biomarker procalcitonine ter geleiding van initiatie en staking van antibiotica ter behandeling van sepsis. In 2019 heeft ze met goed gevolg deelgenomen aan de Health Innovation School. Naast academische vaardigheden en toepassingen, heeft ze ervaring in de samenwerking met professionals met verschillende achtergronden, zowel op wetenschappelijk als medisch gebied

Melanie Lindenberg, MSc, BN

Junior Consultant/Researcher

Melanie Lindenberg heeft na haar opleiding als verpleegkundige (studieroute Gezondheid & Technologie Saxion hogescholen in Enschede) de master Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente afgerond. Tussen 2015 en mei 2020 voerde ze haar promotieonderzoek uit in het Nederlands Kanker Instituut (NKI) – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam als externe promovendus van de Universiteit Twente. Binnen dit promotieonderzoek heeft Melanie een breed scala aan HTA-onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot technische innovaties voor het behandelen van patiënten met kanker. Deze technologieën bevonden zich in verschillende fasen van ontwikkeling waardoor ze thuis is in zowel vroege als conventionele HTA-analyses. Dit proefschrift zal ze eind 2020 verdedigen. Melanie’s passie in het verbinden van mensen en bouwen van relaties is terug te vinden in haar verpleegkundige achtergrond en is versterkt door samenwerking met een grote variëteit aan stakeholders tijdens haar promotieonderzoek. Sinds juli 2020 is Melanie werkzaam als HTA onderzoeker/consultant bij Panaxea en is daar betrokken bij onder andere (vroege) gezondheid economische analyses van medische technologieën, geneesmiddelen en andere innovaties.

Josepha Guillaume-Scheffer

Office Manager

Josepha Guillaume-Scheffer heeft zelfstandig bureaus gemanaged voor diverse organisaties waaronder politie en justitie voordat ze 15 jaar geleden haar hippisch bedrijf startte waarvoor ze internationaal gewerkt heeft in Europa en Zuid-Afrika. Daarnaast heeft ze o.a. een succesvolle internationale trainer school opgezet en een vakboek gepubliceerd bij de grootste hippische uitgever in Europa in Duits en Engels. Ze heeft haar werk nu in de kundige handen gegeven van de vele door haar opgeleide studenten maar blijft beschikbaar als adviseur. Begin 2018 was Josepha toe aan een vers project. Per toeval kruiste haar en Panaxea’s paden en het resultaat was dat Josepha vaste officemanager werd van Panaxea. Daarnaast studeert Josepha marketing aan de Hoge School.

Aylin Yilmaz

Intern

Aylin Yilmaz behaalde haar Bachelor in Gezondheid en Leven aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waardoor ze kennis heeft over vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg en ziektebeelden. In 2018 heeft ze gewerkt bij het Nederlands Kanker Instituut aan een onderzoek naar een betere screeningstest voor dikke darmkanker, waarna ze in hetzelfde jaar onderzoek heeft gedaan aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Momenteel is ze eerstejaars Masterstudente Management, Policy-analysis and Entrepeneurship in Health and Life Sciences, tevens aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als onderdeel van haar Master is ze momenteel werkzaam als stagiair bij Panaxea, waarbij ze onderzoek doet naar het effect en de kosteneffectiviteit van een innovatieve technologie in de gezondheidszorg. Dit project is tevens onderdeel van het EU Horizon 2020.