Meet our team

Panaxea is een onafhankelijk consultancy bedrijf, ontstaan vanuit een spin-off van de Universiteit Twente. Het bedrijf wordt geleid door een raad van bestuur. Panaxea werkt samen met een groot internationaal netwerk van professionals om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en een zo groot mogelijke mate van flexibiliteit te hanteren.

Hubertus J.M. Vrijhoef, PhD CEO

Hubertus J.M. Vrijhoef, PhD

CEO

Bert Vrijhoef is afgestudeerd in Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gepromoveerd aan de Faculteit Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde en Levenswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Voorafgaand aan zijn huidige rol bij Panaxea, werkte hij aan Maastricht University (1996-2011), Maastricht University Medical Center (2006-now), Tilburg University (2009-2012), National University of Singapore (2012-2017), en de Vrije Universiteit Brussel (2014-2019). Ook is hij werkzaam geweest bij het MacColl Institute for Healthcare Innovation in Seattle als allereerste Nederlandse Commonwealth Fund Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice (2008-2009).
Zijn onderzoek richt zich op 1) innovaties in de gezondheidszorg ter verbetering van uitkomsten; 2) integratie en coördinatie van zorg; 3) taakherschikking en nieuwe beroepen in de zorg. Hiervoor verricht hij kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, en combinaties ervan. Hij heeft meer dan 390 publicaties in de vorm van boeken en artikels in wetenschappelijke tijdschriften. Dit vertaalt zich in H-index van 41 (+5700 citaties) en een RG score van 43.16 (https://www.researchgate.net/profile/Hubertus_Vrijhoef). Gedurende zijn loopbaan heeft Bert diverse awards in ontvangst mogen nemen voor zijn bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek van zorginnovaties.
In zijn huidige rol als CEO bij Panaxea houdt hij het overzicht over alle onderzoeks- en trainingsactiviteiten, is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, en leidt hij Panaxea in haar missie. Naast zijn rol als CEO bij Panaxea geeft hij leiding aan het Evaluatieteam Taakherschikking bij het Maastricht UMC. Sinds januari 2020 is hij aangesteld als bestuursvoorzitter van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Bert is tevens eindredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift ‘International Journal of Care Coordination’.

Janne Mewes, PhD Senior Consultant/Researcher

Janne Mewes, PhD

Senior Consultant/Researcher

Dr. Janne Mewes behaalde haar Bachelor in Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente en haar Master in Health Systems and Public Policy aan de Universiteit Edinburgh. In 2016 promoveerde ze aan de Universiteit Twente in gezondheidseconoie. Bij Panaxea ontwikkelt Janne market access en reimbursement-strategieën voor diagnostische testen, medische technologieën en geneesmiddelen. Daarnaast leidt ze Panaxea’s gezondheidseconomische projecten. Janne’s werk bestaat onder andere uit het opstellen en uitvoeren van kosteneffectiviteitsanalyses, reimbursement dossiers, economische evaluaties welke de toegoevoegde waarde van medische technologie of diagnostische testen aantonen, en systematisch reviews en meta-analyses. Daarnaast is Janne betrokken bij het aansturen van Panaxea’s werkpakketten binnen de projecten ESCAPE-NET (The European Sudden Cardiac Arrest network towards Prevention, Education, New Effective Treatment) en AutoCRAT (Automated Cellular Robot-Assisted Technologies for translation of discovery-led research in Osteoarthritis), beide gefinancieerd door het EU Horizon 2020 programma voor Onderzoek en Innovatie.

Anam Ahmed, MSc Junior Consultant/ Researcher

Anam Ahmed, MSc

Junior Consultant/ Researcher

Anam Ahmed, MSc, studeerde biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een sterke interesse in het creëren en faciliteren van bruggen tussen de gezondheidszorg en het praktische veld hebben haar geleid tot het behalen van een master in Science and Business Management aan de Universiteit Utrecht.
Tijdens haar afstudeeronderzoek, analyseerde ze de groeimogelijkheden gedreven door de strategische doelstellingen van een snelgroeiend bedrijf in de gezondheidszorg. Ze voerde een haalbaarheidsstudie uit naar de implementatie van een nieuw medisch hulpmiddel op de Nederlandse markt door middel van uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve analyses.
Na haar afstuderen heeft zij gewerkt als consultant op het gebied van ‘strategy and analytics’. Haar passie voor gezondheidseconomische vraagstukken zorgde voor haar overstap naar een carrière met een sterkere focus op life sciences en zorginnovatie. Bij Panaxea gebruikt Anam haar wetenschappelijke achtergrond en ervaring in consultancy om innovatieve projecten te begeleiden. Ze is gespecialiseerd in het uitvoeren van gezondheidswetenschappelijk onderzoek, waarbij zij vaak gebruikt maakt van ‘mixed-method approaches’. Sinds 2019 voert ze haar promotieonderzoek uit bij het Radboudumc als buitenpromovenda op de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Hierin onderzoekt ze de effectiviteit van geïntegreerde, persoonsgerichte zorg voor kwetsbare groepen.

Iris Boot, MSc

Junior Consultant/ Researcher

Iris Boot, MSc, heeft Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Tijdens deze studie ontwikkelde zij een interesse in het onderzoeksgebied van de gezondheidswetenschappen wat heeft geleid tot het volgen van de Research Master in Health Sciences aan de universiteit van Maastricht. Als onderdeel van de master heeft ze stage gelopen bij Nutrition Biomed Research Institute in Australië.
Na haar studies is Iris aan de slag gegaan als Data Analyst bij een transportbedrijf. Hier heeft zij haar analytische vaardigheden verder ontwikkeld en ervaring opgedaan met het managen van projecten, maar de aansluiting met de gezondheidszorg miste zij. Daardoor was Panaxea een logische volgende stap in haar carrière. Als junior HTA onderzoeker/consultant bij Panaxea kan zij de opgedane kennis van haar master toepassen en bijdragen aan geïnformeerde besluitvorming in de gezondheidszorg. Naast haar werkzaamheden bij Panaxea voert Iris een promotieonderzoek uit aan de Universiteit van Maastricht. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen voeding en het risico op het ontwikkelen van blaaskanker.

Ysanne de Graaf, MSc

Junior Consultant/ Researcher

Ysanne de Graaf, MSc, behaalde haar bachelor Psychobiologie en master Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar master liep ze stage bij zowel het Nederlands Herseninstituut als het Institute of Neuroscience in Newcastle. Hier leerde ze hoe het er in de onderzoekswereld aan toe gaat. Haar brede interesse leidde haar ertoe vakken in Data Science en programmeren te volgen, en wakkerde haar belangstelling voor gezondheidstechnologie aan. Omdat ze de vertaalslag wilde maken van onderzoek naar praktische toepassingen in de gezondheidszorg, was Panaxea een uitstekende start van haar carrière. Haar passie voor innovatie, onderzoek en gezondheidszorg kan zij hier ruimschoots kwijt.

Josepha Guillaume-Scheffer

Office Manager

Josepha Guillaume-Scheffer heeft zelfstandig bureaus gemanaged voor diverse organisaties waaronder politie en justitie voordat ze 15 jaar geleden haar hippisch bedrijf startte waarvoor ze internationaal gewerkt heeft in Europa en Zuid-Afrika. Daarnaast heeft ze o.a. een succesvolle internationale trainer school opgezet en een vakboek gepubliceerd bij de grootste hippische uitgever in Europa in Duits en Engels. Ze heeft haar werk nu in de kundige handen gegeven van de vele door haar opgeleide studenten maar blijft beschikbaar als adviseur. Begin 2018 was Josepha toe aan een vers project. Per toeval kruiste haar en Panaxea’s paden en het resultaat was dat Josepha vaste officemanager werd van Panaxea. Daarnaast studeert Josepha marketing aan de Hoge School.