Meet our team

Panaxea is een onafhankelijk consultancy bedrijf, ontstaan vanuit een spin-off van de Universiteit Twente. Het bedrijf wordt geleid door een raad van bestuur. Panaxea werkt samen met een groot internationaal netwerk van professionals om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en een zo groot mogelijke mate van flexibiliteit te hanteren.

Hubertus J.M. Vrijhoef, PhD CEO

Hubertus J.M. Vrijhoef, PhD

CEO

Bert Vrijhoef is afgestudeerd in Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gepromoveerd aan de Faculteit Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde en Levenswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Voorafgaand aan zijn huidige rol bij Panaxea, werkte hij aan Maastricht University (1996-2011), Maastricht University Medical Center (2006-now), Tilburg University (2009-2012), National University of Singapore (2012-2017), en de Vrije Universiteit Brussel (2014-2019). Ook is hij werkzaam geweest bij het MacColl Institute for Healthcare Innovation in Seattle als allereerste Nederlandse Commonwealth Fund Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice (2008-2009).
Zijn onderzoek richt zich op 1) innovaties in de gezondheidszorg ter verbetering van uitkomsten; 2) integratie en coördinatie van zorg; 3) taakherschikking en nieuwe beroepen in de zorg. Hiervoor verricht hij kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, en combinaties ervan. Hij heeft meer dan 390 publicaties in de vorm van boeken en artikels in wetenschappelijke tijdschriften. Dit vertaalt zich in H-index van 41 (+5700 citaties) en een RG score van 43.16 (https://www.researchgate.net/profile/Hubertus_Vrijhoef). Gedurende zijn loopbaan heeft Bert diverse awards in ontvangst mogen nemen voor zijn bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek van zorginnovaties.
In zijn huidige rol als CEO bij Panaxea houdt hij het overzicht over alle onderzoeks- en trainingsactiviteiten, is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, en leidt hij Panaxea in haar missie. Naast zijn rol als CEO bij Panaxea geeft hij leiding aan het Evaluatieteam Taakherschikking bij het Maastricht UMC. Sinds januari 2020 is hij aangesteld als bestuursvoorzitter van het Kennisnetwerk CVA Nederland. Bert is tevens eindredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift ‘International Journal of Care Coordination’.

Djøra Soeteman, PhD

Director Health Technology Assessment

Djøra Soeteman is afgestudeerd in de Psychologie aan de Universiteit van Leiden en gepromoveerd in de gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze heeft een 3-jarige postdoctorale training doorlopen aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, Amerika. Voor haar tijd bij Panaxea werkte ze als een wetenschappelijk onderzoeker bij de Center for Health Decision Science aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health (2010-2022). Haar onderzoek interesses liggen in: 1) toegepaste studies die de klinische effecten and kosteneffectiviteit van (geestelijke) gezondheidszorg interventies onderzoeken; 2) het bestuderen van de waarde van het toespitsen van behandelingen op het individu (“personalized medicine”); en 3) het ontwikkelen van instrumenten die de resultaten van kosteneffectiviteitsonderzoek zo transparent, inzichtelijk, en interactief als mogelijk maken voor diverse betrokken groepen zoals beleidsmakers, clinici, and patiënten. Bij Panaxea zal ze diverse HTA projecten gaan leiden en samenwerken met onze cliënten om effectieve strategiën te ontwikkelen die de toegang tot en de implementatie van hoogwaardige gezondsheidsinterventies bevorderen.

Anam Ahmed, MSc Junior Consultant/ Researcher

Anam Ahmed, MSc

Senior Consultant/Researcher

Anam Ahmed studeerde biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een sterke interesse in het creëren en faciliteren van bruggen tussen de gezondheidszorg en de praktijk hebben haar geleid tot het behalen van een master in Science and Business Management aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar afstudeeronderzoek, analyseerde ze de groeimogelijkheden gedreven door de strategische doelstellingen van een snelgroeiend bedrijf in de gezondheidszorg. Ze voerde een haalbaarheidsstudie uit naar de implementatie van een nieuw medisch hulpmiddel op de Nederlandse markt door middel van uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve analyses.
Na haar afstuderen heeft zij gewerkt als consultant op het gebied van ‘strategy and analytics’. Haar passie voor de gezondheidszorg leidde haar naar een carrièrepad met een sterkere focus op life sciences en zorginnovatie. Bij Panaxea gebruikt Anam haar wetenschappelijke achtergrond en ervaring in consultancy om innovatieve projecten te leiden. Ze is gespecialiseerd in het uitvoeren van gezondheidswetenschappelijk onderzoek, waarbij zij vaak gebruikt maakt van ‘mixed-method approaches’. Sinds 2019 voert ze haar promotieonderzoek uit bij het Radboudumc als buitenpromovenda op de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, waarin ze de effectiviteit van geïntegreerde, persoonsgerichte zorg voor kwetsbare groepen onderzoekt.

Iris Boot, MSc

Junior Consultant/ Researcher

Iris Boot, MSc, heeft Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Tijdens deze studie ontwikkelde zij een interesse in het onderzoeksgebied van de gezondheidswetenschappen wat heeft geleid tot het volgen van de Research Master in Health Sciences aan de universiteit van Maastricht. Als onderdeel van de master heeft ze stage gelopen bij Nutrition Biomed Research Institute in Australië.
Na haar studies is Iris aan de slag gegaan als Data Analyst bij een transportbedrijf. Hier heeft zij haar analytische vaardigheden verder ontwikkeld en ervaring opgedaan met het managen van projecten, maar de aansluiting met de gezondheidszorg miste zij. Daardoor was Panaxea een logische volgende stap in haar carrière. Als junior HTA onderzoeker/consultant bij Panaxea kan zij de opgedane kennis van haar master toepassen en bijdragen aan geïnformeerde besluitvorming in de gezondheidszorg. Naast haar werkzaamheden bij Panaxea voert Iris een promotieonderzoek uit aan de Universiteit van Maastricht. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen voeding en het risico op het ontwikkelen van blaaskanker.

Ysanne de Graaf, MSc

Junior Consultant/ Researcher

Ysanne de Graaf, MSc, behaalde haar bachelor Psychobiologie en master Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar master liep ze stage bij zowel het Nederlands Herseninstituut als het Institute of Neuroscience in Newcastle. Hier leerde ze hoe het er in de onderzoekswereld aan toe gaat. Haar brede interesse leidde haar ertoe vakken in Data Science en programmeren te volgen, en wakkerde haar belangstelling voor gezondheidstechnologie aan. Omdat ze de vertaalslag wilde maken van onderzoek naar praktische toepassingen in de gezondheidszorg, was Panaxea een uitstekende start van haar carrière. Haar passie voor innovatie, onderzoek en gezondheidszorg kan zij hier ruimschoots kwijt.

Josepha Scheffer

Office & HR Manager

Josepha Scheffer heeft zelfstandig bureaus gemanaged voor diverse organisaties waaronder politie en justitie waarna ze een hippisch bedrijf opzette en 15 jaar runde, waarvoor ze internationaal gewerkt heeft in Europa en Zuid-Afrika. Daarnaast heeft ze o.a. een succesvol internationaal trainer opleidingsinstituut opgezet en diverse hippische vakboeken gepubliceerd in Duits en Engels. Ze heeft inmiddels haar internationale hippische opleidingsinstituut overgedragen aan haar beste student maar blijft beschikbaar als adviseur. Begin 2018 was Josepha toe aan een vers project. Per toeval kruiste haar en Panaxea’s paden met het resultaat dat Josepha vaste officemanager werd van Panaxea. Josepha is bij Panaxea o.a. verantwoordelijk voor de facturatie, back office project- en HR management.